farmacie2.jpg
08-12-2020

Wijziging in vergoedingsstatus: indicatie olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron per 1 januari 2021 op JA in de G-Standaard

Op 20 november 2020 heeft de CieBOM haar positieve advies gepubliceerd over de volgende indicatie van olaparib:
“Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratie-resistente prostaatkanker en BRCA1/2-mutaties (kiembaan en/of somatisch) die progressie hebben vertoond na eerdere behandeling met een nieuw hormonaal middel.”

Deze wijziging betreft ID 2839.
Als gevolg hiervan zal deze indicatie per 1 januari 2021 op JA worden gezet in de G-Standaard. Vanaf de publicatiedatum van de CieBOM (20 november) tot 1 januari is er wel al aanspraak voor de verzekerde. Voor een individuele patiënt kan tot 1 januari door de behandelend specialist een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Declaratie vindt dan plaats met de dummycode 99999995.