Formulieren: Hulpmiddelen

Op deze pagina kunt u formulieren vinden voor de volgende onderwerpen:

A. Flash glucose monitoring en/of Continue glucose monitoring

A.  Aanvraagformulier Flash Glucose Monitoring en/of Continue glucose monitoring

B. De procedure beoordeling wondverband en compressiehulpmiddelen vanaf 1 juni 2018:

B.  Procedure beoordeling wondverband- en compressiehulpmiddelen

B.  Systematiek beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen

B.  Herbeoordelingsverzoek wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen

B.  Lijst nog niet te vergoeden verbandhulpmiddelen (deze is verwijderd, voor de meest actuele informatie ga naar https://www.z-index.nl/)

Voor vragen over deze brief of procedure verwijzen we u naar het volgende e-mailadres: info@zn-verbandhulpmiddelen.nl

C. Verbandhulpmiddelen

C.  ZN-aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen (versie 2.0)

Dit formulier geldt niet indien de voorschrijver de huisarts is. Bij voorschriften van de huisarts gelden de afspraken gemaakt in het kader van “Het Roer Gaat Om”. 

C.  FAQ Verbandhulpmiddelen Zorgverzekeraars Nederland

C.  Toelichting ZN-aanvraag verbandhulpmiddelen

D. Continentiehulpmiddelen

 D. Landelijk aanvraagformulier Continentie Hulpmiddelen