Home Nieuwsbericht
apotheek-14ac367d-ac4c-4044-9679-fc839a6fd211.jpg
26-04-2019

Declareren lenalidomide in combinatie met dexamethason bij volwassen patiƫnten met multipel myeloom in maart en april 2019

Vergoeding van lenalidomide in combinatie met dexamethason bij volwassen patiënten met multipel myeloom in maart en april 2019
 
Aanleiding
Naar aanleiding van een verzoek om de behandeling REP te kunnen declareren is indicatie ID 2673 aangemaakt: lenalidomide in combinatie met cyclofosfamide en prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal een andere behandeling hebben gehad. Hierbij is per abuis ID 342 per 1 maart op NEE gezet. ID 342 betrof echter een ander behandelschema, namelijk in combinatie met dexamethason, dat ook veel toegepast wordt en conform stand der wetenschap en praktijk is. Per 1 mei staat indicatie 342 weer op JA en is declarabel.

Declareren indicatie 342 in maart en april 2019
Voor deze patiënten mag een individuele machtiging aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar en met indicatie ID 99999995 gedeclareerd worden. Alle zorgverzekeraars zijn hiervan op de hoogte. Hiervoor is het voldoende om alle patiënten per zorgverzekeraar behandeld in maart en april in 1 bestand (zie bijgevoegde Excel) aan te leveren met de volgende gegevens:

Naam patiënt
BSN patiënt
Polisnummer patiënt
Datum en aantal verstrekkingen
Indicatie
AGB-code behandelaar en ziekenhuis

 

De multipel myeloom indicaties van lenalidomide op een rij

342:       In combinatie met dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal één andere behandeling hebben gehad.
344:        Als combinatietherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandeld multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie.
1402:     Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan.
1427:     In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minimaal één andere behandeling hebben gehad.
1432:     In combinatie met elotuzumab/ixazomib en dexamethason voor de behandeling van multipel myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een eerdere behandeling hebben gekregen.
1507:     In combinatie met daratumumab en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad.
2673:     In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal een andere behandeling hebben gehad.

Vragen?
Bij vragen kan contact opgenomen worden met Annette Lamboo, contactpersoon namens ZN. Contactgegevens:
Mail: annette@care-together.nl
Tel: 06-53762981